Page 84 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

82
aralık
2012
Gezi
haber
ajanda
Güneşi denizden doğup denize batan cennet:
Akçakoca
Tarihe baktığımızda,
Türklerin bu bölgeye gelişi oldukça erken döneme rastlar. Me-
sela Abbasiler Dönemi’nde Türklerden oluşan uç beyleri Anadolu’nun birçok yerini ele
geçirmişlerdi. Bu, XI. Yüzyıl’da doğudan gelen Türklerin Anadolu’daki fetihlerini olduk-
ça kolaylaştırmış. Öyle ki, 1071’de Bizanslılar Alpaslan’a yenilmiş ve Anadolu’da Selçuk-
lu Devleti kurulmuştur. Bu çerçevede Türkler, Akçakoca’ya Selçuklu Dönemi’nde gelerek
yerleşmeye ve köyler kurmaya başlamışlar. Selçuklu, Anadolu’ya sonraki dönemde gelen
Türkmenlere, Bizans’a yakın bölgeleri yurt olarak göstermiş.