Page 81 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

79
aralık
2012
luymuş. Çünkü her taraf fosseptik çukur-
ları ile dolu. Basit -bizim ülkemizde ilaçla
kesin tedavi edilebilecek- bir hastalığın
sonu ölüm imiş. Çünkü doktor, ilaç gibisi
çok uzak şeylermiş. O bakımdan, bilhassa
çocuk ölüm oranı çok yüksek, ortalama
ömür 45 yıl imiş.
İnsanlar bedenen ve fikren son derece
tembel, evlerinin önlerinde öylece aç aç
oturup duruyorlar da yanı başlarındaki
verimli topraklara bir şeyler ekip dikmeyi
düşünmüyorlar. Toplumun hiçbir enerjisi,
hamle yapma potansiyeli, hatta düşünme
yeteneği bulunmuyor. İnsanlar boyunları
bükük vaziyette dolaşıyorlar. Kölelik top-
lumun ruhuna tamamen işlemiş. İngilizler
ülkenin sadece doğal kaynaklarını değil,
insanların ruhunu da çalmışlar. Ülkeye bir
çivi çakmamışlar, o bahtsız insanlara hiçbir
şey öğretmemişler.
Bununla beraber misyonerlik faaliyetine
bütün hızıyla devam ediyorlar. Her tarafta
dini yurtlar,okullar,kolejler ve kiliseler,cad-
delere taşan dini etkinlikler…Onlar oraya,
bizler Babıâli darbeleri ile meşgulken, yüz
sene önce gelmişler ve halen de ülkenin
iktisadiyatına, dolayısıyla da her şeyine
hâkimlermiş. Ancak zahirde görünenler
Hindular’dır. İngilizler onları zamanında
işlerinde kâhya olarak kullanmak üzere ge-
tirmişlermiş. Halen de öyle ama artık bu
Hintliler ülkenin patronları konumunda.
Muhteşem malikânelerinde çok müreffeh
bir hayat sürüyorlar, efendileri İngilizler’e
sadakatle hizmete devam ediyorlarmış.
Müslüman Devlet Başkanı rahmetli İdi
Âmin, Yahudiler’in ve Hintliler’in çoğunu
ülkeden sürmüşse de kalanlar işlerine de-
vam ediyorlar. Bunlar yerli halka karşı çok
zalimce davrandıkları için hiç sevilmiyor-
larmış. Kurnaz İngilizler onları ileri sürüp
kendileri sempatik görünmeyi başarmışlar.
Bu sebepten halk İngiliz futbol kulüpleri-
ni ve milli takımını tutuyormuş. İngiltere
milli takımı dünya kupasından elendiğinde
çok üzülmüşler, hıçkırarak ağlamışlar.
Sessiz sedasız
bir destan yazılıyor
O topraklara ilk ayak basan Türkler
Cemaat’in öğretmenleriymiş. Aileleri ile
birlikte sekiz ay kadar tek odalı bir baraka-