Page 78 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

76
aralık
2012
Gezi: Uganda
haber
ajanda
ORADA, BİR ÜL
1962’
ye kadar resmî, ondan sonra da gayri
resmî olarak İngiliz sömürgesi olan ülkenin
resmî vemüşterek dili “kötü” bir İngilizce’dir.
Başka çareleri de yokmuş. Ülkedeki 15–20
kadar kabilenin her birinin kendi yerel dili
varmış. İngilizce dışındamüştereken anla-
şabilecekleri başka bir lisan yokmuş. Nü-
fusun –tahminen- kimine göre yüzde 16’sı,
kimine göre yüzde 36’sı Müslüman, yüzde
60-70’
i de Hıristiyan’mış.
***
İnsanlar bedenen ve fikren son derece tem-
bel, evlerinin önlerinde öylece aç aç oturup
duruyorlar da yanı başlarındaki verimli
topraklara bir şeyler ekip dikmeyi düşün-
müyorlar. Toplumun hiçbir enerjisi, hamle
yapma potansiyeli, hatta düşünme yeteneği
bulunmuyor. İnsanlar boyunları bükük
vaziyette dolaşıyorlar. Kölelik toplumun
ruhuna tamamen işlemiş. İngilizler ülkenin
sadece doğal kaynaklarını değil, insanların
ruhunu da çalmışlar. Ülkeye bir çivi çakma-
mışlar, o bahtsız insanlara hiçbir şey öğret-
memişler.
***
Bana söylenen şudur: “Evvelki yıl burada
Afrika liderlerininbir toplantısı oldu. Ondan
sonra acayip bir hareketlenme başladı. Her-
kes gelip buradan arazi satın almaya, yatırım
yapmaya çalışıyor. Buyıl bir de petrol bulun-
du, yakında işletmeye alınacak. Onun tesi-
riyle hareket daha da hızlandı. Beş yıl sonra
buraya girmek imkânsız hale gelmiş olacak...”