Page 70 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

68
aralık
2012
Çevre
haber
ajanda
SilkRouteve
güzelimKarpaz
Festival boyunca ve sonrasında biyolojik
çeşitliliğe ne olacaktır? Biyolojik zenginliğin
tanıtımını yapma vaadiyle türlere zarar veril-
mesi nasıl önlenecektir? Deniz, kumtepeleri,
bitki örtüsüve hayvanlar nasıl korunacaktır?
Canlı türlerininbarınma, beslenme, üreme
ve korunma alanlarının zarar görmemesi
içinne tür tedbirler alınmıştır? Kirlilik nasıl
önlenecektir? Atık yönetimi ve denetimi
planlanmışmıdır? 80bin kişiye gereken 2 bin
500
tuvaletinnereye kurulacağı program-
lanmışmıdır? Dünyanındört bir tarafından
temizlik alışkanlığı farklı” onbinlerce insanın
tuvalet gereksinimi karşılanamazsa, ortalık
nasıl temizlenecek, doğacak sağlık sorunları
nasıl çözülecektir? Olası bulaşıcı hastalıklara
karşı nasıl tedbir alınacaktır? Bölgede bina ve
tesis yapımına izinverilmişmidir? Ticaretin
çevreyi ezip geçmemesi içinne tür tedbirler
alınmıştır? Alt ve üst yapı hazırlanırkenuz-
manlardanbilgi ve destek alınmışmıdır?
Silk Route (İpek Yolu)
-
Buyazıyı yazmayabaşladığımda261 gün, 2 saat, 6
dakika, 5 saniyekalmıştı okatliamgününe-
B
İLİRSİNİZ,
on yıllardır Batı’da yapılan konak-
lamalı müzik festivalleri bir müddettir bizde
demoda. Bir kültür markası olma gayretindeki
Silk Route (İpek Yolu)’un amacı, küresel müzik
festivallerinin liderliğini almak... Bu nedenle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin Karpaz/Altın
Kumsal’ında bir müzik festivali düzenliyorlar. Web sitelerin-
den katılımcıları açıkça beş günlük bir “maceraya” davet edi-
yor ve festivalin Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı ve ticarî hayatı açısın-
dan bir kazanç olacağını ifade ediyorlar. İkna yolları baktıkları
yönde. Doğal korumadan, Karpaz’ın başına geleceklerden söz
eden yok.
Suna Akar