Page 61 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

59
aralık
2012
SayınSinanCanan;
K
ASIM
2012
HaberajandaDergisindeki,
DarwinizminDinHalineGelmesinde
MüslümanlarınRolü” isimli yazınızın
bendeuyandırdığı hisleri, sizinlepay-
laşmak istiyorum.
Öncelikle, söz kıymetini çıktığı ağızdan alacağına göre, kendimi
tanıtmak isterim. Ben, kendisini, ehl-i sünnet Müslüman olarak
tanımlayan, bu çerçevede hayata bakan, İnşaat mühendisliği ve
ekonomi eğitimleri almış, kendi çerçevesinde işadamlığı ile iştigal
eden, yine kendi çerçevesinde okuyup yazan bir okurunuz ve
abonenizim.
En başta söylemek isterim ki, yazınız bende olumsuz manada,
bir şok ve hayal kırıklığı yaratmıştır.
Darwinizm ve EvrimTeorisi ile ilgili tartışmalarda, içerik olarak
tarafların argümanlarını bilsem de, kendi saham olmadığı için o tür
tartışmaları uzmanlarına bırakarak, oldukça ihtilaflı bir tezi, ilahi
bir nasmışçasına mutlak doğru kabul edip, karşı çıkanlara yöne-
lik, hakaretamiz sözler etmeniz, sizi bilimsel şüphecilik taşıması
gereken bir bilim adamı olmaktan ziyade, ideolojik körlüğe duçar,
kurşun asker konumuna, yazınızı da bilimsel değeri olmayan, bir
propaganda metnine dönüştürmüştür.
Doğal olarak, dürüst bir bilim insanından beklenen, ilmi hiçbir
katkısı olmayan, ideolojik metinleri yayınlarken, akademik unvan
kullanmaması, unvanını, ideolojisinin kabulü için alet etmemesi-
dir. Bu davranış her şeyden önce kişinin, kendi kariyerine, kendi
saygısının göstergesi olacaktır ki, bilimsel olarak defalarca yerle bir
edilmiş ve tarafgirlerince artık dogma haline getirilmiş bir takım
sloganlar manzumesi olan bu metne, unvanınızı ortaya koyarak
yaptığınız destek, yukarıdaki bakış açısıyla en azından unvanınıza
karşı yapmış olduğunuz bir ayıp olmuştur.
Darwinizmin ve EvrimTeorisinin, insanlığın son 100 yılındaki,
yüz milyonlarca insanın hayatına mal olan tüm büyük savaşların,
terör olaylarının ve soy kırımların ana felsefi dayanağı olduğunu,
zalimlerin ellerinde, adeta, uyguladıkları zulümlere cevaz veren
bir fetva hükmünü icra ettiğini görmemek ve “bilimsel gerçekliği
sayesinde, 150 yıl sonra bile kabul gören çalışmalardır” demek için,
kişinin, biyoloji ilmi ile ilgili cehaletinin yanına, insanlığın, hiç
olmazsa son 100 yıllık tarihi ve sosyolojik tecrübesi ile ilgili cehale-
tini de katması gerekir.
Bilimsel bütün tartışmalarda doğal olarak tarafların tüm tez ve
anti tezleri konu ile ilgili olurken konu Darwin ve Evrime gelince,
Darvincilerin, konu ile ilgili tezleri bir yana bırakarak, muarızlarını
direkt muhatap alan saldırılara geçmeleri usulden olduğu için, sizin
yazınızda da aynı üslubu görmek beni hiç şaşırtmadı. Bir Müslü-
man olarak içerden biri havasında yaptığınız eleştirilerin, eleştiri
olmaktan çok, hakaret ve inanılmaz derecede de basit, bir ilkokul
çocuğunun zekâ seviyesini geçmeyen iftiralar olduğunu görmek
için allame olmaya gerek yok sanırım.
Tek yaratıcı ve mutlak irade sahibi bir, “
Allah
a inanan insan-
ların, niçin, materyalizmin temel taşı Darwinle ve EvrimTeorisi
ile problemi olmasında, Hıristiyanların kuyruğuna takılmış olsun?
Güya,Müslümanların, Darwini ve EvrimTeorisini anlayacak hali
bile yok demeye getiriyorsunuz. Laf mı yani bu? Bunu söylemek
Darwine ve Evrim teorisine bilimsel bir katkı mı, bu yazı bilimsel
bir metin mi şimdi?
Yazınızın bir yerinde de, “İslam adına, Allah’ın yaratılış sanatını
anlamak adına kendini bilimsel araştırmalara vermiş insanları mumla
arıyor ama bulamıyoruz.” diyorsunuz.
Konuşurken İslam dairesi içerisinden biri gibi konuşan ve
akademik kariyer olarak Doç. Dr. unvanını kullanan bu yazarı,
okuyucuları olarak bizler nasıl değerlendirmeliyiz şimdi. Şıkları
ben size sayayım isterseniz.
a) yazar kendini İslam’a ve Allah’a adayacak kadar Müslüman
saymıyor.
b) yazar kendini insan saymıyor. (özür dileyerek, gerektirme o
şekilde olduğu için)
c) yazar kendini bu işleri yapabilecek liyakatte görmüyor. (ama
akademik unvan kullanmaktan da çok hoşlanıyor, yakışıyor zaar..)
Sn. Canan;
Siz kendinizi ideolojik olarak nereye koyarsanız koyunuz, ilmi-
nizle ilgili liyakatiniz ne seviyede olursa olsun, akademik kariyer
olarak Doç. Dr. unvanını kullanan bir insan olarak sizden beklenen
odur ki, madem kendinizi, Prof. Dr. AdemTatlı’nın evrim karşıtı
yazısına cevap verebilecek kadar yetkin görüp bir cevap yazdınız
ve cevabı da Zaman Gazetesi yayınlamadı ve sizde yazınızın
önsözü ile bu durumu okuyucunuza şikayet ediyorsunuz, siz yürekli
davranıp, Prof.Dr. AdemTatlı’nın şu yazısına cevaptır deyip o
yazıyı da kendi yazınız ile beraber yayınlamalı idiniz. Böylece genel
yayın yönetmeni olduğunuz, Haberajanda dergisini, Darwinizmin
borazanı olma derekesine düşürmeyecek, bilimsel tartışmaların
yapıldığı bir platform haline getirecektiniz.
Hadi onu yapmadınız/yapamadınız, doğruyu arayan bir “insan”
iseniz, daha önce uyguladığınız şekliyle, her sayıda belli bir konuyu
ele alarak, birçok yazarın farklı yönlerden irdelemesi yöntemini
Darwin ve Evrim konusunda da uygulasa idiniz (zaten konu
bilimsel olmakta çok ideolojik olduğundan herkesin söyleyeceği
bir şeyler mutlaka olacaktır). Böylece diğer yazarları atlatırcasına
yazdığınız bir tek yazı ile kapağı işgal etme ayıbını da işlememiş
olacaktınız.
Hadi bu da size ağır geldi, hiç olmazsa yazarlarınızdan hücre
biyolojisi alanında ihtisas sahibi, Prof.Dr.Turan Güven Hocaya
konu ile ilgili görüşlerini sorsaydınız. Hani bir Müslüman olarak
Müslümanlar arasında adam arıyorsunuz da bulamıyorsunuz ya.
Turan Hoca eminim sizi rahatlatacaktı.
Ama hayır. Siz bunların hiçbirisini yapmadınız, yapamazsınız da.
Çünkü, yazının genel üslubu göz önüne alındığında görülecektir
ki, amacınız, ne doğrunun bulunması, ne de doğrunun aktarılması
değil, batıda da, İslam dünyasında da bilimsel olarak defalarca yerle
bir edilmiş, akademik kariyer sahibi bir takım sahtekâr ve düzen-
baz ateistin, daha sonradan anlaşıldığı üzere düzmece kanıtlarla,
tanrısız din hükmündeki ateizmi ayakta tutmak uğruna verdikleri
batıl çabalarına, Haberajanda dergisini ve genel yayın yönetmenliği
konumunuzu da sui-istimal ederek destek olma çabasıdır.
Yıllardır abonesi olduğum, bir kısmı şahsi dostumuz, kıymetli
insanların yazılarını sabırsızlıkla beklediğimiz, Haberajanda der-
gimiz ne yazık ki bu çıkışla kirlenmiştir. Bundan dolayı sizin dergi