Page 6 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

4
aralık
2012
>> Bundan yirmi veya otuz yıl önce
ikibinlerle ilgili kurduğumuz hayallerin
bu günkü dünya ile karşılaştırılması be-
nimhalen en sevdiğimzihinsel egzersiz-
lerden birisidir. Parlak giysiler giyip ayda
kolonilerde yaşayan adamların ikibinli
yıllarda sıradan olacağını, ulaşım, çevre
ve hastalıkların bir çoğunun artık kont-
rol altına alınmış olacağı gibi birçok boş
inanç türemişti o zamanlar. Tabii ikibin-
li yıllara ilişkin beklentilerin hepsi bu ka-
dar ütopik ve steril değildi; Hollywood
sinemasının bir dönemçok sevdiği “kı-
yamet sonrası” temalarının da etkisiy-
le, petrol yüzünden çıkacak savaşlardan
dünyanın çöle döneceği, insanların bir-
birini yiyip vahşi ve ilkel topluluklara in-
dirgeneceği yönünde de ciddi beklen-
tileri olanları hatırlarım. Gerçi vahşilik
konusunda dünya olarak bu beklentileri
çok da boşa çıkardığımızı söyleyemem;
ama neticede ikibinli yıllara ilişkin bek-
lentilerin akılcı olmadığı, yirmi sene için-
de ayan beyan ortaya çıkmış oldu.
Biliyorsunuz, özellikle Batı dünya-
sında bir de 2012 krizi var. Nasıl ki 2000
yılına girerkenmilenyumkıyameti
bekleyenler vardı; bu gün de 2012’de biti-
verdiği iddia olunan antikMaya takvim-
lerine göre, 21 Aralık günü hak ile yeksan
olacağımız yönünde kuvvetli beklenti-
ler olduğunu öğreniyoruz. (Siz bu yazı-
yı okurken o tarihmuhtemelen geçmiş
olacak; ama ben yazıyı hazırlarken he-
nüz bir kaç günümüz vardı. Dolayısıyla
yazıyı okuyorsanız sorun yok; okuyamı-
yorsanız, zaten hiç sorun yok!)
Tamam, 21 Aralık’ta kıyamet kopma-
dı belki; ama içinde bulunduğumuz gün-
lerin sıradan ve sıkıcı günler olduğunu
söylemek de zor. Elbette 21 Aralık 2012
gününde yahut ondan bir kaç gün ön-
ceki 12.12.12 gününde özel bir şey hisset-
mediniz; ama geçtiğimiz şu bir kaç yılın
hemTürkiye’de hemde dünyada yenilir
yutulur olmayan çapta bir değişimi göz-
lerimizin önüne serdiğini de unutma-
yalım. Değişimo kadar hızlı ve acımasız
ki, bir kaç yıl sonramuhtemelen orta-
ya çıkan yeni dünya tablosuna bakar-
ken, kendinizi “Vay be! Bütün bunlar ne
ara olmuş!” diye hayıflanırken bulabilir-
siniz. Birçoğumuz, dünyada ve ülkemiz-
de olan bu global dönüşümü okuma ko-
nusunda yeterli donanıma sahip değiliz.
Bundan dolayı 2012 ve ardından gelecek
senelerin sayısal olarak olmasa da dün-
ya tarihinin seyri açısından çok önem-
li bir değişimdöneminin kilit yıllarından
birisi olacağı artık aşikar.
Size ufak bir sır vereyim: Tecrübeleri-
me göre, insanların herhangi bir olayla il-
gili beklentileri ne kadar artarsa, o hadi-
senin gerçekleşme ihtimali de o kadar
artıyor. Şimdi, şöyle yahut böyle, 2012
senesi içinmilyarlarca insanda bir bek-
lenti oluştu değil mi? Dememo ki, ben-
ce artık sırf bundan dolayı bile, 2012 ve
sonrasının sıradan olma şansı kalma-
dı. Kıyamet kopmasa da, eski dünya-
nın çoktan kopan kıyametinin üzerinde
yeni bir dünyanın inşa edilmeye başlan-
dığı zaman dilimleri bunlar. Bu yeni in-
şaatta söz sahibi olmanın yolu ise her
şeyi sil baştan, en temelden ve ezberle-
ri tamamen unutarak yeniden ele alma-
yı gerektiriyor. Önümüzdeki yılları, dün-
yanın yeni mimarları tayin edecekler.
Ve bumimarlar, inanıyorumki, değişi-
mi okuyup onu hayırlı kanallara yönlen-
direbilecek yeni nesillerin içinde çoktan
göreve hazırlar. Tek yapmamız gereken,
önlerini açıp onlara gölge etmemek. Zira
benimkuşağımın ve bizden önceki ku-
şakların geleceğe yapacağı en büyük ya-
tırımın bu olacağına artık gittikçe ikna
olmaya başladım.
Neyse, lafı daha fazla uzatmadan sizi
Haber Ajanda’nın 73’üncü sayısı ile baş-
başa bırakayım. Amameraklısı olabilir
diyeminik bir not düşerek: Geçen sayı-
mızdaki “Darwinizm’in bir din haline gel-
mesindeMüslümanların rolü” başlıklı
yazımdan kaynaklanan yankıları ve ko-
nunun tartışma bölümünü de bu sayımı-
zın sayfalarında bulabileceksiniz.
Hayırlı seneler dileklerimle…
Maya’lar,
Aztek’ler
derkeeeen...
Doç. Dr. Sinan Canan
Editör
haber
ajanda
B
ENİM
yaş kuşağımda olanlar için “bilimkurgu yıllar” olarak
bilinen 2000’li yılların 12 senesini de geride bıraktık. Yani
Miladi takvime göre üçüncü binyılımızın ilk yüzyılı olan yir-
mibirinci yüzyılın onda biri geride kalalı tam iki sene oldu.
İMTİYAZ SAHİBİ
Yavuz Selim
YAYIN GRUBU BAŞKANI
Müzeyyen Selim
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Sinan Canan
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
A. Levent Şahsuvaroğlu
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ
Neşe Kutlutaş
Mehmet Serhat Bıçak
İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
Dilek Yaraş
İNTERNET SAYFASI EDİTÖRÜ
Bige Canan
HUKUK DANIŞMANI
Av. Zafer Ergün
REKLAM ABONE VE DAĞITIM KOOR. Ahmet Oğuz
GÖRSEL YÖNETMEN
Aykut Koçoğlu
GRAFİK TASARIM
Aktüelya
FOTOĞRAFLAR
İlker Kırmızı
Anadolu Ajansı
HABER AJANDA
Aktüelya Basın Yayın ve Reklam Tic.
Ltd. Şti. tarafından T.C. yasalarına uygun
olarak yayınlanmaktadır. Haber Ajanda’nın
isim ve yayın hakları Aktüelya Basın Yayın
ve Reklam Tic. Ltd. Şti.’ne aittir
BASKI
Başak Matbaacılık
Macun Mah. Anadolu Bulv. 5/15 Gimat/
Y.Mahalle-Ankara Tel: (0.312) 397 16 17
BASKI TARİHİ
18.12.2012
İDARİ ADRES
Anafartalar Cad. Şan Sk. 10/303
Kat: 3 Ulus – ANKARA
Tel: (0.312) 380 90 92
Fax: (0.312) 381 45 65
HABERLEŞME ADRESİ
Posta Kutusu 168 06420
Yenişehir / ANKARA
Dergide yayınlanan malzemelerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazıların
sorumluluğu yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.
Dergimiz haber ahlak ilkelerine uyar.
YEREL SÜRELİ AYLIK
ISSN: 1306-5742
ABONELİK
Yurtiçi yıllık abonelik 150 TL, kurum ve kuruluşlar için 300 TL, Kıbrıs için
200
TL, Avrupa için 150
ve ABD için 200 $’dir.
Aktüelya Basın Yayın ve Reklam Tic. Ltdi Şti.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şubesi
Hesap (IBAN) No: TR 1200015 0015 8007 2873 67226
POSTA ÇEKİ Hesap No: 5315328
Abonebildiriminiz için
e-mail adresine
veya 0 542 532 71 77 GSM numarasına mesaj bırakabilirsiniz.
0 312 381 45 65’
e faks çekebilirsiniz veya 0 312 380 90 92’yi
direkt arayabilirsiniz.