Page 59 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

57
aralık
2012
Doç. Dr. Sinan Canan
BAŞLIKLI YAZIMIN YANKILARI
nü biraz olsun açabilmiş herkes, İslam dün-
yasına mensup insanların düşünce üretme
yönündeki eksikliğini gayet rahat bir şekilde
fark edebiliyor. Bunu değişik mahfillerde her
kesimden insandan dinleyebiliyoruz. Ne var
ki bu sorunun açık yüreklilikle dile getirildiği
cümlelerin sonuna “ama”lar ekleyerek ken-
dimizi mazlum ve “şeytanları” mesul tutan
müteakip ifadelere sığınmak, bizi yüzyıllar-
dır hiç bir yere götürmediği gibi bu gün de
götürmeyecek. O yüzden “ama”ları bir kenara
bırakıp esas derdimize odaklanmanın artık
zamanıdır.
Ben,
insan fizyolojisi uzmanı Doç. Dr. Sinan
Canan olarak, bu yöndeki çabalarıma Rabbim
izin verdiği sürece devam edeceğimi buradan
tekrar beyan eder; bu zorlu yolda hem şah-
sıma, hem aynı hayırlar içinmesai harcayan
tüm insanlarımıza samimi dualarınızı bekle-
diğimi tekrar hatırlatırım.
Tepkilerin büyük bir çoğun-
luğu, gerek eleştirel, gerekse
beğenileri beyan edenler ol-
sun, fikri tartışma başlatmak
isteyen benim gibi birisi için
gerçekten umut verici geri
bildirimlerden oluşuyordu. Bu
ayki yazı köşemi de gelen ce-
vapları derlemeye ve o cevap-
lar üzerinde konuyu bir miktar
daha genişletmeye ayırmak is-
tiyorum. Ayrıca yine dergimi-
zin yazarlarından Sayın Prof.
Dr. Turan Güven hocamız
da lütfedip tartışmaya katkı
sağladı ve bu önemli konuyu
siz Haber Ajanda okurları ile
daha detaylı düzeyde paylaş-
ma şansına sahip olduk.
Öncelikle bana ulaşan bazı
olumlu geri-bildirimleri siz-
lerle paylaşayım. Bu bildi-
rimlerin içinde, yazıyı kaleme
alırken aklımdan geçen birçok
önemli nokta okuyucularımız
tarafından vurgulanmış, bu
yüzden bu mektupları sizlerle
paylaşmam gerektiğini düşü-
nüyorum.
***
G
EÇEN
sayımızda, yıllar boyunca sağlıklı
bir şekilde tartışılamadığını düşündüğüm
Darwinizm, evrimve İslamdünyası arasın-
daki ilişkiyedair bir yazı kalemealmıştım.
Aynı yazıyı kendi internet sayfamda
) veüyesi olduğumsosyal pay-
laşımsitelerindedeyayınladım. Yazınınyayınlanması-
nınhemenardındanda tepkiler gelmeyebaşladı...