Page 44 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

42
aralık
2012
Fikri Akyüz
Twitter.com/akyuzfikri
Siyaset
haber
ajanda
D
ARBELERİ
Araştırma Komisyonu’nun
28
Şubat’a dair tanzim ettiği raporu ge-
çen gün yayınlandı. Mademki bu 28 Şubat
gündemde, bu konuyu bir kez daha aktara-
yım istedim...
Bir 28 Şubat
listesi de benden
> Evet, 28 Şubat meselesinde at izi it izi-
ne karıştı. Bununla da kalınmadı; atın önüne
et, itin önüne ot konulmaya başlandı. Bu ko-
nuda pek çok şey söylendi, söyleniyor…Ama
bazı söylenenleri duyunca kendimi tutamıyor
ve kendi kendime söylenip duruyorum. Bak-
tım ki kendi kendime söylenmek fayda etmi-
yor, ben de bir şeyler söyleyeyim istedim.
Evet, bu 28 Şubat konusunda bir “28 Şu-
bat Mağduriyet Müzesi”kurulmasını öneriyo-
rum. Bu müzede sergilenecek ürünler, eserler,
dokümanlar, figürler konusunda bir liste yap-
tım. İşte o liste:
1- 
Göz damlası şişesinde 28 mg. gözya-
şı. 2- Müslüm Gündüz’ün asası. 3- Zafer
Mutlu’nun Göktürk’teki arazisinden bir sak-
sılık toprak. 4- “Benim ninem de başörtüsü
takardı” diyen kişinin ninesinden miras kalan
başörtüsünün iğnesi. 5- İkna odası kapısını
içeriden kapatan kapı sürgüsü.
6- 
DYP’den 15 gün içinde istifa eden
40
civarındaki milletvekilinin, Hüsamettin
Cindoruk’un DTP’sine üyeliğini gösteren for-
mun fotokopisi. 7- Sincan’da yürütülen tank-
ların rot ve balansını yapan servisteki torna-
vida. 8- Darbeli matkap. 9- Zorda bırakılan
Erbakan’ın terini sildiği kumaş mendil. 10- 1
adet dondurulmuş “Çekirge”.
11- “
Gerekirse silah kullanırız” sürman-
şetinin yer aldığı Hürriyet nüshası. 12-
Ali Kalkancı’nın üfürdüğü su. 13- Fadime
Şahin’in, Reha Muhtar’ın programına gider-
ken bindiği aracın zorunlu trafik sigortası poli-
çesi. 14- Gazetelerine “Memleket alevler için-
de” diye manşetler attıran patronların alevleri
söndürmek için kullandığı “hortum”. 15- Tay-
yip Erdoğan’ın hapse girmesine vesile olan şi-
iri yazan Ziya Göklap’ın “Türkleşmek, İslam-
laşmak,Muasırlaşmak” isimli kitabı.
16-
Kapatılan Milli Gençlik Vakfı’nın ta-
belasını ışıklandıran bir adet ampul. 17- Me-
tastaz yapan bir adet habis ur. 18- Demirel’in
İşte çağdaş Türkiye!” diye sunduğu senfoni
orkestrasından bir adet obua. 19- “5’li Çete”
isimli filmin fragmanı. 20- “Kemalist olmayan
insan değildir” diyen Yekta Güngör Özden’in,
Adana kebap yiyen Türk değildir” diye man-
şet atan Türk Solu dergisindeki köşe yazısı.
21-
Susurluk ayranı. 22- Çocuğunun ordu-
evindeki düğününe gidemeyen başörtülü an-
nenin eve gidip taktığı bileziğin konduğu kur-
deleli kutu. 23- Ertuğrul Özkök’ün, muhtıra
verildiği günün akşamı içtiği Petrus şarabının
dibinde kalmış bir adet şarap damlası.24- He-
nüz oturtulmamış yağlı kazık. 25- Süleyman
Demirel’in “Başörtülüler Arabistan’a gitsin”
cümlesini altyazıya yansıtmak zorunda kalan
editörün anneannesinin başörtüsü.
26-
Kurban derilerinin Türk Hava
Kurumu’na ve Kızılay’a bağışını zorunlu kı-
lan, kalın derili, insanların kafa derisinin için-
de “konuşlanan” beyin hücreleri. 27- Ahmet
Kaya’yı linç eden gecede fırlatılan çatalın, vic-
danlara saplandığı anı gösteren fotoğraf karesi.
28-
Anıtkabir defterindeki “Lütfen kalkar mı-
sınız Sayın Atam! Çünkü yüksek müsaadeniz-
le ben yatmak istiyorum”şeklindeki muhtemel
yazının müellifi Celal Şengör’ün papyonu. 29-
Katsayı engeli nedeniyle yurtdışında okuma-
ya giden gence, geçinmekte zorlanan babası
tarafından gönderilen EFT’nin dekontu. 30-
Kaddafi’nin çadırının üstüne “şıp diye damla-
mış” yağmur damlası.
31-
Genç subayların çocukluk fotoğrafla-
rı. 32- Merkezî ezan sistemini çalıştıran bu-
ton. 33- Ecevit’e fırlatılmış yazar kasanın “Z”
raporu çıktısı. 34- Generallerin emekli olduk-
tan sonra, bir bankaya murahhas aza olmak
için, adli sicilden alınması gerekli olan sabıka
kaydı. 35- Petrol Ofisi’nden bedava “yağlama-
yıkama” kuponu talebini içeren dilekçe.
36-
Devlet için atılmış, devlet için yenilmiş
bir merminin kovanı.37- Arıkovanı,çam sakı-
zı,çoban armağanı,yaban inciri,yalıçapkını,çit
sarmaşığı. 38- Kışla kantinlerinde satılmasına
engel olunan Ülker bisküvisindeki bir adet su-
sam. 39- Bedrettin Dalan’ın “İstek”lerini gös-
teren 1/5000’lik plan haritaları. 40- Muhsin
Yazıcıoğlu’nun milli iradeye destek için verdiği
7
kişilik imzanın bulunduğu şeref sayfası.
41-
Lav silahı. 42- Batık bankaların müşte-
ri memnuniyetini gösterir fotoğraf. 43- Aydın
Doğan’ın, Başbakan karşıladığı için, ütülemek
zorunda kaldığı ütülü pijaması. 44- “Huzur
İslam’da” ve “Atam izindeyiz” çıkartmaları. 45-
Uğur Dündar’ın yakaladığı bir “böceğin” iske-
leti.
46-
Merve Kavakçı’yı yuhlamak için sıra
kapaklarına vuran milletvekillerinin avuç için-
deki yaralara sürülen merhem. 47- Bugün ik-
tidara yanaşan yazarların, o günlerde muhtıra-
ya destek veren tüm yazıları. 48- O gün askerî
vesayete karşı çıkanlardan bazılarının, bugün
kibrin saltanatına teslim olduğunu gösteren
yazıları. 49- “Güvenilir bir kaynak”tan elde
edilen haberdeki “güvenilir kaynağın” yüzsüz
suratı.
50-
Çapa Tıp Fakültesi 5. sınıfından çıkı-
şı verilen başörtülü kızın noter tasdikli tasdik-
name sureti.