Page 4 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

2
aralık
2012
14
24
28
48
56
14
24
48
56
28
PROF. DR. REFİK TURAN
İki dünyaya hükmedenler: Şehitler
Şehitlik mefhumunun ön tarafındaki mücadele
ruhunun yaşanması ve yaşatılması için, konunun
canlandırılması ve ateşlendirilmesi gerekmektedir.
Bu da genel milli eğitim programları, askeri okul-
lardaki eğitim programları ve ayrıca Türk med-
yasında ortaya konulacak programlar sayesin-
de olabilecektir. Bunun yapılması durumunda zor
günler bekleyen geleceğin dünyasında aşılamaya-
cak dağ, geçilemeyecek geçit kalmayacaktır.
PROF. DR. METİN KÜLÜNK
İsrail: Yeni düzenin kaybedeni
Davos’ta Başbakanımız tüm dünyanın gözü
önünde Şimon Peres’e “Siz öldürmeyi iyi bilirsi-
niz” derken, aslında onlarca yıldır dünyanın söyle-
mediğini ifade etmiş ve vicdanların sesi olmuştu.
O gün “Yandık, bittik, İsrail bunu yanımıza bırak-
maz” diyenler, bugün hangi bahanelerin ardına
saklanıp AK Parti’ye olan kinlerini kusuyorlar?
PROF. DR. İDRİS BAL
BDP’li vekillerin dokunulmazlığı
kaldırılmalı mı?
Demokrasilerde partilerin yetkili organları bulu-
nur. Partiler kendi kararlarını bu yetkili organlar
eliyle alırlar, yani özerktirler. Demokrasilerde par-
tiler kendi yetkili organlarının aldığı kararlar dı-
şındaki başka yerlerde, illegal örgütler tarafından
alınan kararları asla uygulamazlar. Yani “demok-
ratik özerlikten bahsetmeden önce kendileri özerk
olurlar”.
PROF. DR. TURANGÜVEN
Darwinizm ve Evrim Teorisi
Vahyin aydınlattığı akılla dünyayı inşa etmek
bize düşmez miydi? Lüzumsuz bir hüsnü kurun-
tu ile “Sadece insanlık âlemindeki varlığımız ye-
terlidir” diyenlere fazla itibar etmiyorum. İnsan-
lık âleminde onurlu bir varlığımız yoksa, bunun
tam tersi zillet içinde yaşıyorsak, bunun neresiyle
övüneceğiz? İnsanlığın bütün tarihi göz önüne
alındığında İslam medeniyetinin parladığı belli
dönemler olmamış mıdır?
DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Darwinizm’in bir din haline gelmesinde
Müslümanların rolü” başlıklı yazımın yankıları
Ben, insan fizyolojisi uzmanı Doç. Dr. Sinan Canan
olarak, bu yöndeki çabalarıma Rabbim izin verdi-
ği sürece devam edeceğimi buradan tekrar beyan
eder; bu zorlu yolda hem şahsıma, hem aynı hayır-
lar için mesai harcayan tüm insanlarımıza samimi
dualarınızı beklediğimi tekrar hatırlatırım.
Bu millet devletine sevdalıdır. Ve devletinin ebed müddet olduğuna inanmıştır. Çünkü
gerek halen yaşadığı coğrafyada, gerekse daha önce yaşadığı tarihi coğrafyalarından
edindiği tecrübeyle bilir ki, devletin olmadığı yerde kuzgunlar cesedine üşüşeceklerdir.
Bunun içindir ki devletini görünür kılan sistemler yıkıldıkça yeni bir ruh ve yeni bir sis-
temle devletini yeniden görünür hale getirmeyi başarmıştır. Bu coğrafyadaki Selçuklu,
Osmanlı ve Cumhuriyet de bu milletin devletini görünür kılabilmek için ortaya çıkardığı
sistemlerin adıdır.
KAPAK // PROF. DR. SEYİT MEHMET ŞEN
DEVLETİNE SEVDALIDIR BU MİLLET
18
//
ARALIK
2012
KAPAK
İçindekiler
haber
ajanda
4
EDİTÖR
5
AHMET YOZGAT
Karikatür
6
MEHMET SERHAT BIÇAK
Türkiye Ajanda
10
ÖMER BEKİR SADIK
Dünya Ajanda
14
PROF. DR. REFİK TURAN
İki dünyaya hükmedenler:
Şehitler
18
PROF. DR. SEYİT MEHMET ŞEN
Devletine sevdalıdır bu millet
22
MURAT İLKTER
Vicdansız sistem
24
METİN KÜLÜNK
İsrail: Yeni düzenin kaybedeni
26
CÜNEYT AKAR
Ortadoğu’da liderlik savaşı
27
FATMA ŞURA BAHSİ
Nükleer silahların gölgesinde
Türkiye-İran ilişkileri
28
PROF. DR. İDRİS BAL
BDP’li vekillerin dokunulmazlığı
kaldırılmalı mı?
30
MEHMET SERHAT BIÇAK
Dezenformasyona uğratılmış “sol”un
heykel politiği
34
KENAN KILIÇASLAN
Zalimlerin defterine
yazılmamak için
36
AYLA AĞAEGÜM
Kendini beğenen
helâk olur!
38
SÜLEYMAN ÖZIŞIK
Kanunî ve Fatih biseksüel miydi?
40
MEHMET ŞEKER
Tren gelir, hoş gelir, hem de çok hoş gelir
42
FİKRİ AKYÜZ
Bir 28 Şubat
listesi de benden
43
DOÇ. DR. SERHAT ATABEY
Dünyayı kurtarayım derken…
44
NESRİN ÇAYLI
Hapçı oluyoruz!
46
SEVDA TÜRKÜSEV
Ayı oynatmak yasak,
çocuk oynatmak serbest