Page 27 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

25
aralık
2012
dünya kamuoyunu ve dünya siyasetini güç-
leri ötesinde etkileme imkân ve kabiliyetine
sahip değil.Evet, dünyamızın ekseni kaymış
durumda. Bir zamanlar Türkiye’yi -küresel
değişimleri hesaplamadan- eksen kayma-
sıyla suçlayan, kendine özgü bir dış politika
duruşunu “yalnızlaşma” olarak aktaranların
bu resmi iyi anlamasında fayda var.
Dünya değişiyor, tarih değişiyor, coğ-
rafyamız değişiyor... Bu değişime ayak
uyduramayan, “Ben değişmem, onlar de-
ğişsin” diyenler! Değişimin gerisinde ka-
lanların kaybedeceği bir oyun oynanıyor.
İşte Avrupa’nın önemli güçleri… İngiltere,
Almanya ve Fransa tek tek İsrail’e rest çe-
kiyor, büyükelçilerini geri çekmekle tehdit
ediyor. İşte dünyanın önümüzdeki yıllarda
süper güç olacağı ifade edilen güçleri Çin
ve Brezilya, en üst tondan İsrail’e daha fazla
yerleşim inşa etmemesi ve barış masasına
oturması için baskı yapıyorlar.
Davos’ta Başbakanımız tüm dünyanın
gözü önünde Şimon Peres’e “Siz öldürmeyi
iyi bilirsiniz” derken, aslında onlarca yıldır
dünyanın söylemediğini ifade etmiş ve vic-
danların sesi olmuştu.O gün “Yandık,bittik,
İsrail bunu yanımıza bırakmaz!” diyenler,
bugün hangi bahanelerin ardına saklanıp
AK Parti’ye olan kinlerini kusuyorlar. Açık-
tır ki AK Parti döneminde izlenen Türk dış
politikası, tarihin doğru yerinde ve halkların
yanında bir duruş sergileyerek trenin ilk va-
gonunda yerini almış, küresel vicdanın söz-
cülüğünü yerine getirmiştir.
Evet, bugün Türkiye tarihin doğru tara-
fındayken, İsrail kaybedenler kulübüne is-
mini yazdırmıştır. ABD ise, İsrail’e verdiği
her açık çekte o kulübe adını yazdırmaya
biraz daha yaklaşmaktadır. Ve açıktır ki, ta-
rihin şakası yoktur!...
*
AK Parti İstanbul Milletvekili