Page 24 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

22
aralık
2012
Analiz
haber
ajanda
Şimdi özlenen cenneti hayal edilen, efsane gibi
dilden dile dolaştırılan bir adaya benzetelim. Yeryü-
zünde herkes bu adayı konuşuyor. Var mı, yokmu
kesin değil ama konuşuyor. Siz de bu adada yaşıyor-
sunuz. Yani sizin için var bu. Bu adanın en sevilen,
en akil, en emin, en karizmatik kişisi sizsiniz. Sanki
herkes bu cennet hayalini size borçlu. Sanki bir tek
siz Tanrı ile temastasınız. Bu size, elinizin altına bir
imkan verir değil mi? Güç!.. Şimdi siz bu gücü adalet
için, eşit mülk paylaşımı için, sevgi için, hasılı kalıcı
cennet için kullanacaksınız. Bunu gerçekleştirecek
sistemin adı ne? Komünizm, kapitalizm, liberalizm,
Mehdilik, şeriat, başkanlık sistemi…Ne?
***
Kimilerine göre, insanlık iki vicdanı “aydınlanma”
ile örtüştürme fırsatı yakaladı. Bu fırsatın kriz dö-
nemi kimine göre Fransız İhtilali’dir, kimine göre de
Rusya’daki Bolşevik İhtilali. Ne ilginçtir, ne ironidir
ki, iki ihtilali savunanlar da “din, vicdan işidir” dedi-
ler. Aslında doğru söylüyorlardı. İki vicdanı bir araya
getirecek dindi. Demek ki iki ihtilalin de vicdan derdi
yoktu. Zaten iki ihtilalin çıktılarına baktığımızda
daha çokmülkiyet, daha çok zulüm, daha çok aldat-
ma ve daha çok savaş getirdi. Yani vicdansız sistem-
lerdi...
Vicdansız si
>> Bir düşündüm. Devletin tarihine
baktım. Farklı içeriği ve farklı kulvarı ile
tarih süzgecinden geçirdim. Sanırım Pla-
ton haklı. Neden mi? Bir sefer “İnsan,
içinde neleri yaşatır?”diye düşünelim.Me-
sela adalet, mülkiyet eşitliği, statü aynılığı,
karşılık beklemeksizin paylaşmak… Yani
yeryüzünde cennet...
Şimdi özlenen cenneti, hayal edilen, ef-
sane gibi dilden dile dolaştırılan bir adaya
benzetelim. Yeryüzünde herkes bu adayı
konuşuyor. Var mı, yok mu kesin değil
ama konuşuyor. Siz de bu adada yaşıyor-
sunuz. Yani sizin için var bu. Bu adanın
en sevilen, en akil, en emin, en karizmatik
kişisi sizsiniz. Sanki herkes bu cennet ha-
yalini size borçlu. Sanki bir tek siz Tanrı
ile temastasınız. Bu size, elinizin altına bir
imkan verir, değil mi? Güç!.. Şimdi siz bu
gücü adalet için, eşit mülk paylaşımı için,
sevgi için, hasılı kalıcı cennet için kullana-
caksınız. Bunu gerçekleştirecek sistemin
adı ne? Komünizm, kapitalizm, liberalizm,
Mehdilik, şeriat, başkanlık sistemi…Ne?
Meseleyi derinleştirmeden sadeleştirelim.
Bugünden konuşalım. Örneğin Türkiye bu
ada mı? Partiler bu imkâna mı talip? Vicda-
nınıza sorun.Çünkü devlet, önce vicdanlar-
da oluşur. Nasıl hakimler mevcut kanunla-
rın yanında vicdanları ile kararlar alıyorlarsa,
vicdanı olmayan devletin de adaleti yoktur.
Vicdanında yaşattığı şeyi istemeyen halkın
İ
günden beri yoğun bir şekilde düşünüyorum. Platon “Devlet” ki-
tabında diyor ki: “Herkes kendi içindeki devleti yaşar.” Ben de kendi
kendime, “Platon ‘Devlet uydurma bir şeydir. İnsan içinde yaşattığı
idealleri sanki bir gün sistemleşecek, ete kemiğe bürünecek ve adı devlet
olacak diye kendini avutmaktadır’ demeyemi getiriyor?” dedim.