Page 16 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

14
aralık
2012
Perspektif
haber
ajanda
Özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devletleri, bir devlet olmanın
ötesinde İslam Medeniyeti’nin temsilcisi, büyük medeniyet
birlikteliğini ifade eden dev siyasi teşkilatlardı. Her ikisi de
Müslüman Türklerin vücuda getirdiği evrensel yapılardı.
Dünya tarihi, İslam tarihi ve Türk tarihi, Selçuklu ve Osman-
lı tarihi olmadan asla yazılamaz. Bu büyük devlet teşekkül-
lerinin inşasında hiç şüphesiz bilimin, tekniğin, tecrübenin,
hukukun, ekonomi ve inancın büyük yer tuttuğu aşikârdır.
Fakat bütün bu mühim unsurların yanında, en az bunlar
kadar önemli bir unsur da, Türklerin geçmişlerinden getir-
dikleri “savaşçı nitelikler”dir. Bu savaşçı nitelik, Türkler’de
İslamiyetle beraber dünyaya adalet ve nizam ile hukukun
müdafaası, vatan müdafaası gibi unsurlar uğrunda ideal bir
savaşçılığa ve ilahi amaçlı bir gazâ faaliyetine dönüştü.