Page 15 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

13
aralık
2012
GEÇTİĞİMİZ
ayki
seçimlerinde, Bosna-
Hersek’te –merhum Aliya
İzzetbegoviç’in kurdu-
ğu- Demokratik Eylem
Partisi’nin birinci olduğunu
duyurmuştuk. Bu partiden
seçimlere katılan Amra
Babiç ve Edina Gabela,
başörtülü başkanlar olarak
saygı ve takdir görüyorlar.
Amra Babiç, Visoko Beledi-
ye Başkanı seçilirken, Edina
Gabela Saraybosna Novi
Grad Yerel Meclis Başkanı
oldu.
BMGK’
deki “Filistin’in
gözlemci devlet statüsü”
oylamasında Bosna-Hersek,
Arnavutluk, Kamerun ve
Togo oy kullanmadılar. İslam
İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel
Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin
İhsanoğlu bir mektup hazırla-
yarak, kendisine söz konusu
oylamada “evet” oyu vermek
üzere söz veren bu dört ülkeye
sitemetti. Mektupta özellikle
Sırbistan’ın verdiği “evet”
oyunu örnek gösterdi ve birlik
beraberlikten bahsederek “Bizi
büyük bir hayal kırıklığına
uğrattınız” ifadesini kullandı.
Başörtülübaşkanlarıyla
Avrupa
İhsanoğlu’ndan
sitem
İncinsende
sözündüzünüdiyciyem…”
BİR
Mahzunî Şerif türküsünden sonra bir Azerbaycan türküsüyle de İsrail’i yazalım.
Malum, Filistin hakkındaki
BMGK toplantısından bir hafta
önce Gazze’ye saldırarak var
olan ateşkesi bozan İsrail, bir haf-
talık ablukasını yine –güya- ateş-
kese bağlayıp gününe devam
etmişti. Aleyhinde çıkan BMGK
kararını tanımadığını dillendiren
İsrail, yine kendi yaptığı ateşkesi
bozarak Kitab’ın lanetlediği
karakterini sergiledi ve Filistin
yönetimindeki topraklara girme
yasağını çiğnedi.
Ramallah’taki mülteci kampı-
na silah arama bahanesiyle giren
İsrail askerleri çocukların taşlı
tepkilerine silahlarını doğrul-
tarak karşılık verdi. Ölümveya
yaralama olmadı.
Batı Şeria’da -daha bu yıl-, yur-
tiçi ve yurtdışı yardımlarla inşa
edilen el-Halil kentindeki cami
ise, İsrail askerlerinin yanlarında
getirdiği ağır işmakineleriyle,
hemde gerekçesiz biçimde
yıkıldı.
Bir olay da Tel Aviv’deki THY
Ofisi’nde yaşandı. Mali evraklar-
da sahtecilik bahanesiyle bası-
lan ofisteki personel ve bütün
evraklar toplanarak İsrail polisi-
ne verildi. Daha sonra personel
serbest bırakıldı. Maksat çile
çektirmek olunca…
Şimdi bir de Filistin Cum-
hurbaşkanı Mahmud Abbas’ın
Türkiye’ye teşekkür ziyareti
var. Abbas devlet protokolü ile
karşılandı ve TBMM’de de bir
konuşma gerçekleştirdi. Hatta
şöyle dedi: “Kudüs’e Osmanlı
Kapısı’ndan girilir.”
Geldeşimdiçıldırmaİsrail(!)…
Amadedimya,türkünhazır:İncin-
sendesözündüzünüdiyciyem…
MaliBaşbakanı
tutuklandı
Şifreçözülmüş
Buoperasyonudüzenleyecek
Fransa’nınöncelikle askerî bir
cunta darbesi tertiplediğini de arz
etmiştik. Beklenendarbe gerçek-
leşti ve ardındanMali Başbakanı
ModiboDiarra, evine gerçekleş-
tirilenbir gece baskınıyla tutuk-
landı. Tutuklamanın ardından
Başbakan görevinden istifa etti.
Cunta lideri Yüzbaşı Amadou
Sanogo, Diarra’nın Paris’e kaç-
masından şüphelendikleri için
ve böyle bir şeyi engellemeleri
gerektiği için tutuklama işlemi-
nin gerçekleştiğini aktardı.
Geçen sene casus
uçağı yakaladığına
ispat olarak uçağın
sergisini yapan İran’a
karşılık böyle bir duru-
mun söz konusuolma-
dığını ifade edenABD,
sergideki uçağı “maket”
olduğuyönünde nitelemişti.
Her nedense bu tür karşılıklı
söylenceler, bana “Ya tutarsa?”
fıkrasını hatırlatıyor. “Casus
uçak yakaladım” diyen
İran’a “Evet, yakalan-
dık” demeyecektir
ABD (herhalde). Yahut
Şifreyi çözdük” de-
nince “Evet, çözüldü”
denmez sanırım. Fakat
içine kurt düşürme
ya bu; “Uçağı yakaladık” dendi-
ğinde “Ya yakaladıysa?”, “Şifreyi
çözdük” dediğinde de “Ya çöz-
düyse?” denebilir (sanırım).
GEÇTİĞİMİZ
ay, yinebusayfalardaFransa’nın
Mali’yegerçekleştirebileceği bir operasyondan
bahsetmiştik.
İRAN,
geçenyıl elegeçirdiği ABDcasusuçağı RQ-
170’
inşifresini çözdüğünüaçıkladı.