Page 14 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

12
aralık
2012
İstifa sebebi:
Evlilikdışı ilişki
Adını “yeni ülke” koydum:
İzlanda’nınyolu
IRAK
Süleymaniye’de, askerleri-
mizin başına çuval geçirilen olayla
tanıdığımız David Petraeus, CIA
Başkanlığı’ndan istifa etti.
ABD Başkanı Obama’nın kabul
ettiği istifayı CIA çalışanlarına –özet-
le- “Evlilik dışı bir ilişki sebebiyle bu
kurumda kalamam” diyerek aktaran
Petraeus’un görevini Michael Morell
vekaleten yürütecek. BaşkanObama
ve Ulusal İstihbarat Başkanlığı’nın
övgülerle uğurladığı Petraeus için
Sayesinde daha güvenli bir ülkede
yaşıyoruz” ifadesi kullanıldı. Doğru
ya, adamçuvalcı, daha ne yapsın?!
(
Karısına güven veremeyenler saye-
sinde güvenli bir ülkeymiş ABD.)
ADINI
yazıp da dergiyi okut-
maktan soğutmak istemediği-
miz yanardağıyla, soğuğuyla,
buzuyla, limanlarıyla bildiğimiz
İzlanda, ülkeler tarihinde bir
ilke imza atarak ismini değiştir-
me kararı aldı.
Ekonomik bir bunalım
içinde olan ülkenin özellikle
turizmaçısından aldığı yara, bu
kararın çıkmasında en önemli
etken konumunda. Ülkeye giriş
yapan az sayıdaki turiste liman
ve havaalanlarında “isimöneri
anketi” yapılıyor. Öne çıkan
birkaçı; Niceland (güzel ülke),
Birdland (kuş ülkesi), Flokiland
(
Viking denizcisi).
Dünya
Ajanda
Bir savaş çıkarmayı
beceremediniz!
ERTELEMELİ
olsa da sonundaRusyaDevlet Başkanı Vladimir PutinTürkiye’ye geldi. Daha
önce belirtilen tarihte Türkiye’ye gelemeyişi malumbazı çevreler tarafından “Suriye tavrı”
olaraknitelenipTürkiye ileRusya arasında Suriye kaynaklı bir krizin, hatta daha da ileri bir
kavganınyaşandığı gösterilmeye çalışılmıştı.
Sağlık sebepli bir rahatsız-
lıktan ötürü ertelenen ziyaret,
aslında Rusya için daha önemli
vemutlaka gerçekleştirilmesi
gereken bir ziyaretti.
3.
Üst Düzey İşbirliği Konseyi
kapsamında (hemde üçüncü) bir
araya gelen iki ülke yöneticileri
özellikle enerji imalatı ve ulaşı-
mı konusunda uzundönemde
daha da genişleyerek büyüyecek
anlaşmalara imza attı. Ülkemiz-
deki bazı çevrelerinbudurumu
İyimüşteri kötümüşteriyi kovar.
Rusya Suriye’yi terk etti” tarzında
yorumlaması ise, bu çevrelerin
diplomatik hiçbir ilmemalik
olmadıklarını ayrıca gösterdi.
Konusu “iş” olan görüşmeler-
de, özelliklemedyanın da isteği
üzerine Suriye konuşuldu. Fakat
Suriye konusunu Rusya Büyü-
kelçisi Vladimir Ivanovski’nin
ifadeleri öncülüğünde değerlen-
dirmek lazım. İndirilen Rusya
uçağı konusunda Türkiye’yi
haklı göstererek, Türkiye’ye
haber verilmediğini açıklayan
Ivanovski, Putin’in ziyareti önce-
sinde Rusya’nın havayı daha da
yumuşatmasını sağladı.
Görüşmeler sonuçlandığında
ortaklıklardan çok, yine Suri-
ye soruldu Putin’e. Putin ise,
Suriye’nin avukatı olmadıklarını
fakat sorunun çözümü için Tür-
kiye gibi de düşünmediklerini
belirtirken, her gün ayrı bir savaş
başlatan (!) medyamıza Patriot
konusunda “sus” vermiş oldu:
Biz Patriot konulmasın demiyo-
ruz. Güvenlik için elbette savun-
ma tedbiri alınmalıdır. Biz ‘Pat-
riot eski’ diyoruz.” Artık bundan
ne anladıysa bizimmedya…
Suriyemuhalefetinde
birlik
Çin’deki tarihi
kongreyapıldı
SURİYE’
deki muhalif güçler tek
tek bütünleşerek büyümeye
devamediyor. Merkezi Kahire’de
kurulan SuriyeMuhalif ve Dev-
rimci Güçler Ulusal Koalisyonu
(
SMDK)’na Özgür Suriye Ordusu
da katılıyor. AB’nin de resmen
tanıdığı SMDK’den Türkiye Cum-
huriyeti Dışişleri Bakanı Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da bir
isteği var: “Ankara’da temsilcilik
açın.”
ÇİN’in
liderlerini belirlediği,
10
yılda bir gerçekleştirilen
ÇinKomünist Parti Kongresi
bir haftada, kapalı kapılar
ardında tamamlandı. “Yaş-
lılarla gençlerin yer değiştiğinin”
vurgulandığı kongre ile
komünist rejimin yeni lider
kadrosu “atanmış” oldu.
Büyük güç olma iştahındaki
Çinde kendisini genç akla
emanet ediyor.