Page 13 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

11
aralık
2012
Bu “birlik”te
grev var!
Bu nasıl
gurbet?!
EKONOMİK
kriz yörüngesinden çıkamayan ve bu
yörüngede biraz daha seyredeceği görünenAB, her
gün yaşanan grevler sebebiyle zorlu günler yaşıyor.
Yunanistan ve İtalya derken, Kıbrıs RumKesimi
Başbakanı Hristofyas’ın gözyaşları AB’nin yaşadığı
depresyonu gösteriyor.
AŞIK
Mahzuni Şerif’in “Merdo” isimli bir
türküsüvar ya, şuhaberi yazmadanönce
dilime düştü. “Sana bir günolsungülme-
di hayat/ Kaderi berbatMerdo! Burası gur-
bet…” diyor türkü.
İspanya’daki günlük grevlerde
sayısı 600’ü aşan sivil toplum
örgütünün bir araya geldiği ve özel-
likle ulaşımhizmetlerinin aksadığı
görülüyor. Uçuşlar iptal!.. Bir diğer
taraftan Portekiz’deki protesto-
larda katılımyüzde 90’ı buluyor.
Hollanda’daki grevler yalnız hava
ulaşımını değil, tren seferlerini de
engelliyor. Belçika’da ise hava ve
tren ulaşımına otobüsler de eklendi.
Ayrıca Belçika’daki tepkiler yalnız
hükümete değil, Almanya’ya da. Bir
gösteride Almanya Büyükelçiliği’ne
ses bombası ve yumurtalar atıldı.
Durumböyleyken, Türkiye AB’ye
istenilse de giremez. Zira “grev var”.
Tabiî bir taraftan bunlar yaşanır-
ken, diğer taraftan AB, Nobel Barış
Ödülü’ne layık görüldü. “60 yıldır
bölgeye huzur ve barış sağlamasın-
dan ötürü” verilen ödül, bir nebze
de olsa “moral olsun” diye sanırım!
Zira 60 yıllık süreçte Avrupa kıtası,
acaba hangi huzursuzluğu ve savaşı
görmezden gelmedi? Bosna’yı mı,
Kosova’yı mı, Arnavutluk’umu,
Bulgaristan’ı mı? Sizde nasıl diyorlar?
Almamazlumun ahını…
Hamas’ın Siyasî Şefi Halid
Meşal’in 45 yıllık özlemini
dindirdiği Gazze ziyaretinde
verilen fotoğraf, bahtı da ahı
gibi aheste aheste açılan
Filistin’in, kendi toprağında
çektiği gurbeti anlatıyordu.
Burası gurbet değilken, bu
nasıl bir gurbetti?
Öncedenakdi kesilmiş
bir secdeydiMeşal’inki.
Gazze’ninmahkumçocukla-
rı, şehit çocukları, doğamamış
çocukları, anneleri, annelik-
tenel çektirilmiş kadınları ka-
rışıyordu “SubhaneRabbiye’l-
Âlâ!”ya…Vebunlarınyanında
bir cinayet tiryakisi İsrail’in
kanser olmuş gırtlağından
Hayır, olamaz!” hışırtısı kaşın-
dırıyordukulakları.
FilistinBaşbakanı İsmail
Haniye ile buluşanMeşal,
3
günbulunduğuGazze’de
öncelikleHamas’ın kuru-
cusu Şehit ŞeyhAhmed
Yasin’in evini ziyaret etti.
Mısır üzerindenGazze’ye
girişi yasaklananMeşal’inbu
gelişi, gündemde “Hamas’ın
25.
yıl kutlaması” diye lanse
edildi. Filistin’inBM’deki za-
feri çabuk unut(tur)ulmaya
başlandı anlaşılan. Mısır’ın,
HüsnüMübarekMısır’ı olma-
dığı unutuldu anlaşılan.
Filistin’deki bölünmüşlü-
ğünbirliğe dönüşmesi için
adımlar atılıyor. Başta zikret-
tiğimtürkününbir yerinde
Köprününbaşında pusu
kurarlar” diyor. Namerdin
köprüsü geçildi geçilecek.
Amanpusuya dikkat! Birlik
lazım, birliktendoğacak
kuvvet lazım…
Ömer Bekir Sadık //
İngilizParlamentosu’nda
birbaşörtülü
Senmisincanım
petrolüsızdıran?
Arafat’ınkabri
açıldı
İNGİLİZ
Parlamentosu’nda
bir ilk yaşandı. Sümeyye Kerim
isimli Pakistan asıllı genç kız
AvamKamarası’nda gerçekleş-
tirilen Gençlik Parlamentosu
toplantılarında kürsüye çıktı.
İngiltere’de büyük bir yoğunluk
oluşturan Pakistan halkı adına
bu tür şeyler belki normaldir.
Örneğin Lordlar Kamarası’nda
da bir Pakistanlı mevcut: Lord
Ahmed. Bu haberi buraya taşı-
yansa Sümeyye’nin başörtülü
oluşu. Kamusal alan derdini
çeken ülkemden Sümeyye’ye
selamolsun!..
2010’
DA,
Meksika
Körfezi’ndeki patlama sonucu 11
BP çalışanı hayatını kaybetmiş
ve 757milyon küsur litre petrol
denize yayılmıştı. ABD tarihinin
en yüksekmiktarlı davasında, BP
4,5
milyar dolarlık cezaya çarptırıl-
dı. 11 çalışanın hayatını kaybetme-
siyle ilgili 2 sorumlu da yargılana-
cak. BPmi? Parayı ödeyecek…
TEDAVİ
olmak için gittiği
Fransa’da zehirlendiği iddia edi-
len Filistin’in unutulmaz lide-
ri Yaser Arafat’ın kabri, şüphe-
ler üzerine Fransız savcılar gö-
zetiminde açıldı. İnceleme ve
sonrasındaki soruşturma da
Fransa’da gerçekleştirilecek.
Olası zehirli suikastınMOSSAD
tarafından yapıldığı iddia edi-
lirken, Arafat’ın vefatının ger-
çekleştiği 2004 yılında, bazı ke-
simlerin olası suikasta eşinin ve
şimdiki el-Fetih yöneticilerinin
karıştığını iddia etmeleri de dik-
kat çekiciydi. İsrail’in bu farklı
iddiaları kendi lehinde kullana-
mamasına karşı tedbirlerin alın-
ması da şarttır ki bu iddiaları ak-
tartanın da İsrail olması müm-
kündür..