Page 12 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

10
aralık
2012
29
Kasım2012 günü, BMGe-
nel Kurulu’nda yapılan bu oyla-
manın tarihi, Mahmud Abbas’ın
gözlemci devlet başvurusu”nu
son olarak gündeme getirdiği
üç ay öncesinden belliydi. (Bu
sayfalardan da duyurmuştuk.)
Başvurunun BMgündemine
taşınması ve 29 Kasım tarihi-
nin belirlenmesine gelinene
kadarki süreçte İsrail’in alter-
natif baskı yolu arayışları, farklı
kulvarlardan yaptığı girişim-
lerde göründü. ABD Başkanlık
Seçimi esnasında yapılan lobi
faaliyetleri, Suriye’deki iç savaşa
karşı takındığı seyir derken, var
olagelen sözde ateşkesi bozarak
önce Hamas komutanlarından
Caberi’ye yaptığı suikast ve
ardından da Gazze’ye başlattığı
bombardıman bu arayışların en
zalimcesi oldu. Bir haftalık ablu-
kada, olan yinemasumlara oldu.
Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın
dikkat çektiği husus, İsrail’in bu
tip saldırılarının “seçimyatırımı”
olduğu yönündeydi. İsrail yöne-
timi kendisini, Filistin’in gözlem-
ci devlet statüsünü kazanacağı
yönündeki endişesinden dolayı,
bu oylama gerçekleşmeden
-
mahkemelere tâbî olmamak
için- açacağı son yarayla İsrailli-
lere ispat ediyordu anlaşılan.
Oylama, statüye “kabul”
veren 138 ülke oyuyla olumlu
neticelendi. 41 ülke oylamada
çekimser” kalırken, 9 ülke “ret”
oyu kullandı. Ret oyu kullanan 9
ülke şöyle: -Tabiî ki-
İsrail
, -“
Yazık,
bu İsrail yalnız kaldı!” diyerek
bağrına basan (!)-
ABD
, -
Yedi Kız
Kardeş’in yatırımyurdu-
Kana-
da
,
Çek Cumhuriyeti
,
Panama
,
Marshall Adaları
,
Mikronezya
,
Nauru
,
Palau
...
Oylamaya ret veren ülkeleri
görünce –“Belki bir gün ‘Kim
Milyoner Olmak İster?’e katılı-
rım” diye- hemen adını ilk kez
duyduğumMikronezya, Nauru,
Palau veMarshall Adaları’nı
biraz araştırayım istedim. Adı
geçen bütün ülkeler ABD güdü-
münde ama bağımsızlar. İsmini
ilk kez duyduğumbu ülkelerin
BMGenel Kurulu’nda oy sahibi
olmaları için BMüyesi olmaları
şart. İsmi bütün dünyada zulüm
altında anılan bir ülkeninse, bu
ülkelerin oyuna sunulması ve
de bu ülkelerden “ret” alması
başka bir dert.
Tabiî bu ülkeler, küçük ülke-
ler. Belki isimlerini duyurmak
için ret vermişlerdir. Kabul ver-
selerdi, nasıl bilineceklerdi? (Siz
bu cümlelerin sonunda hep bir
(!)
işareti tahayyül edin.)
Dünya
Ajanda
Vakvaklar ürktü artık,
namerdinköprüsübaşınayıkılsın
KASIM
ayının29’undaBMGenel Kurulu tarihî bir oylama için toplandı. BMüyesi 193ülke,
Filistin’in “üye olmayangözlemci devlet” statüsükonusunda bir araya geldi. Karar, bir “Filistin
zaferi” olarakuluslararası gündemdeyansıma buldu.
Peki ABD küçük ülke, kü-
çük devlet mi? ABD, Filistin’e
ulaştırdığı yardımı azaltacağını
açıklıyor bir de. ABD Temsilciler
Meclisi’nden farklı görüşlere
mensup senatörler, Filistin’in
elde ettiği bu hakkı istismar
etmemesi gerektiğini ifade edi-
yor. Dışişleri Bakanı Clinton ise
bu durumla barış arayışlarından
uzaklaşıldığını işaret ediyor. İki
devletli müzakere olmazmış,
görüşmeler tehlikeye girermiş.
Hangi uluslararası anlayışta tek
devletli müzakere yapılmış?
İnsanlık fıtratına, (bırakın devlet-
ler hukukunu) kişilik hukukuna
aykırıdır bu anlayış.
İsrail ise diğer taraftan, vergi
payından oluşan ödeneği kese-
ceğini açıklıyor. Kesse ne yazar?
İnsan, ev, okul, hastane bırak-
mayan ve hatta bunlar yeniden
yapılmasına rağmen yine yıkan
bir katil, bir teröristten o vergi
gelirleri gelse ne olur, gelmese
ne? Şeytan azapta gerek ya,
artık boynuna dolanacak ceza
mahkemelerinden ne kadar
ürktüyse, saçmalamakta o kadar
sınırları zorluyor. Üstüne üstlük
alınan kararı tanımadığını belir-
terek yeni yerleşimbirimleri için
harekete geçiyor. Şaşılacak tavır-
lar değil bunlar, teneke ısındıkça
sıçandan beklenenler.
Dünyanın tepkisini üzerine
çeken İsrail’in yanında, kendisi-
ne karşı farklı bazı düşünceler
filizlenen ABD’nin de kaybettiği
bir gerçek. ABD gibi dünyanın
jandarmalığına soyunan bir
devletin, hakkaniyet siyasetin-
den ne denli uzak pozisyonlarda
kalabildiğini gördük. Demek ki
büyük olmak, dünyayı yönet-
mek, bilindik bazı şeylerden
geçmiyormuş.
Filistin “Devleti”ne ABD
senatörü tehdidi sökmez, sök-
türtülmez. Söktürtmeyecek
imanı taşıyan kimse “ölecekse,
adamgibi ölür”. Vakvaklar ürktü
artık, namerdin köprüsü başına
yıkılsın.