Page 110 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

108
aralık
2012
Sinema
haber
ajanda
Film, hayatımızın bir anda alt üst olmasıyla, öfke ve intikam duygusunun bizi nasıl esir alabile-
ceğine odaklanıyor. Her şey yolunda giderken inancımızın sağlamlığını bilemeyiz. Hayatımız
mahvolunca neye inandığımız belli olur. Gerçi Sena’nın yaşadığı travmada, adalet arayacağı ka-
pının abisine zulmetmesi çok etkili. Devletin adaletine güvenini kaybedince kendi intikamını
almaya kalkıyor ve kendisini tanıyamaz hale geliyor. İnsan hayatını kurtarmak için yola çıkan
genç bir kız katile dönüşüyor. Sena’nın adam öldürünce duygusal çöküşü ve ölüm orucundaki
bedensel değişimi çok iyi anlatılıyor.
Açlık; nefsindüşmanı, kalbindostudur
T
IP
fakültesi
öğrencisi olan
Sena’nın abisi,
emniyette gözal-
tındayken kaybo-
lur. Kendi deyi-
miyle “kozmetolog” olan Burcu,
mütedeyyin bir aileyemensup
sevgilisi ile sorunlar yaşamakta-
dır. Evli ve iki çocuk babası Eyüp
ise çalıştığı gazeteden kovulur
ve evde kitap yazmaya başlar.
Eyüp, Burcu ile bir barda tanışır.
Sena’nın varlığından ise, hayatı-
nı mahveden bir olayla haberdar
olur.
Sena, abisinin cesedi ile çok
sarsıcı bir şekilde karşılaşınca,
onun üye olduğu sol derneğe
girer. Abisinin intikamını almak
için, sivillerin de öldüğü bir bom-
balama eylemini gerçekleştirir.
Yakalandıktan sonra ise hapis-
hanede ölümorucuna başlar.
Burcu sevgilisinden ayrılınca,
aldığı kilolardan kurtulmak için
her yolu dener. Sonunda hayati
tehlikesi olan bir operasyona
bile razı olur.
Eyüp’ün, eşini ve çocuklarını
kaybedince, hayatı alt üst olur.
İntikamalmak için bilgiye, bilgi
için de paraya ihtiyacı vardır.
Paranın peşinden giderken,
kendisini bir tekkede bulur. Artık
kalbi, nefretle sevginin çatıştığı
bir yerdir. Daha önce dini bir
yaşantısı olmayan Eyüp çileha-
nede gün sayar.
Film, hayatımızın bir anda alt
üst olmasıyla, öfke ve intikam
duygusunun bizi nasıl esir ala-
bileceğine odaklanıyor. Her şey
yolunda giderken inancımızın
sağlamlığını bilemeyiz. Hayatı-
mızmahvolunca neye inandı-
ğımız belli olur. Gerçi Sena’nın
yaşadığı travmada, adalet araya-
cağı kapının abisine zulmetmesi
çok etkili. Devletin adaletine
güvenini kaybedince kendi
intikamını almaya kalkıyor ve
kendisini tanıyamaz hale geliyor.
İnsan hayatını kurtarmak için
yola çıkan genç bir kız katile
dönüşüyor. Sena’nın adamöldü-
rünce duygusal çöküşü ve ölüm
orucundaki bedensel değişimi
çok iyi anlatılıyor.
Eyüp, filmden anladığım
Doyana kadar yiyip kanana kadar içtiğim bütün zamanlarda, ya Allah’a
isyan etmiş ya da bir masiyete niyetlenmişimdir.” (Zunnûn el-Mısrî)
AÇLIĞADOYMAK
Yönetmen:
Zübeyr Şaşmaz
Oyuncular:
Mete Horozoğlu, Hazar Ergüçlü, DidemBalçın
Tür:
Dram
Süre:
2
sa. 10 dk.