Page 11 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

9
aralık
2012
10
başlık halinde hazırlanan
rapordaMillî GüvenlikKurulu’-
nunortaya çıkışı ve askere aşırı
itaat konusuna, Turgut Özal’ın
şüpheli ölümüne, Sivas’taki Ma-
dımakOteli yangınına, MİTve
Genelkurmay karargâhlarındaki
Demirel’e verilenözel brifinglere
değinilerek, buolayların 28 Şubat
açısından kırılma noktaları veya
hazırlayıcı süreçler olduğuna
dikkat çekildi. Buolayların aka-
binde 27Nisan e-bildirisine de
değinilen raporda, mevcut idare-
ninbumüdahale girişimine karşı
tutunduğu tavır övüldü.
TBMM’de
buyıl bir ilkyaşandı.
Ramazanaylarındayapılan iftar
geleneğine –inşallah- bir deMu-
harremiftarı eklendi. CHP İstan-
bulMilletvekili SabahatAkkiraz’ın
organizeettiği iftar,Muharremayı
boyunca sürdürüldü.Meclis’te
bulunanAlevî veMuharrem
orucu tutanlara sunulan iftarlar-
daki yemekler etsizve soğansız
yapılırken, -Fırat’ınkıyısındaolup
bir damla suyundanmahrum
bırakılan İmamHz. Hüseyin (r.a.)
yâdına- suverilmedi.
Askerî liselerdede
Kur’anve
Siyer
dersleriolacak
BU
yılmüfredata soku-
lanKur’an-ı Kerimve
deSiyer dersleri, askerî
liselerinmüfredatınada
girdi.
Millî EğitimBakanlığı tara-
fından belirlenenmüfredata
askerî liseler de tâbi olduğu için
bu uygulama hayata geçirildi.
Bu dersler, seçmeli dersler. Di-
leyen subay adayı faydalanır.
Her nedense aklıma, bu haberi
ilk aldığımda, işine gelince “Biz,
düşmana karşı ‘Allah Allah!’
nidalarıyla savaşan bir orduyuz.
Burası, halkın ‘Peygamber ocağı’
diye nitelediği bir yer…” diyen
bir paşa geldi. Gerçekten de bu
millet için, ordu “Peygamber
ocağı”dır. Ve bu devlet, Kitab’ı
ve Peygamber’i iyi tanıyanların
yüzü suyu hürmetine yaşamak-
tadır. Allah daimetsin…
Başörtüsüyle
münazara
nerede
görülmüş!?
ODTÜ
Münazara Kulübü’nün
tertiplediği münazara yarışma-
larının çeyrek finalinin yapılmak
istendiği TEDAnkara Koleji’nde
ilginç bir olay gerçekleşti. Fatih
Üniversitesi’ni temsilen katılan
başörtülü öğrenci Kolej Müdürü
Aydın Ünal tarafından binaya
alınmadı. Yarışmacının hem
üniversiteli olması, hemde TED
öğrencisi olmamasına rağmen
binaya ve dolayısıyla yarışmaya
alınmaması organizeyi yapanlar
tarafından da protesto edildi
ve yarışma ODTÜTeknokent
Kampüsü’nde yapıldı. Olacak
ya, aynı öğrenci çeyrek finali
birincilikle geçti. Övünülesi ko-
lejlerimiz var bizim, kapısından
münazara girmeyen!.. İyi yapmış
çocuklar, müdür efendiylemü-
nazaraya girmemişler…
Meclis’te ilk
Muharrem iftarı
MEDYANIN,
haberleriyle itibarsızlaştırdığı açlık grevleri sona erdirildi. Yaklaşık iki ay süren
açlık grevlerininyaptığı sansasyon çok tuhaftı.
Fotoğraflar, gizli kamera
görüntüleri derken, BDP’lilerin
açıklamalarıyla türü dezen-
forme edilmiş bir drama filmi
izledik. Kimşantajcı, kimmer-
hametli, kimsamimi, kim içten
pazarlıklı açıkça görüldü.
Ölümün olmadığı bir ceza-
infaz sistemine sahip ülkeye
Kendimi öldürürüm” tehdidi
tuhaf!.. Ve ölümün olmadığı
bir ceza-infaz sistemine sahip
ülkenin ölümemahkumettiği
fakat farklı bir infaza tâbi tuttuğu
birinin tehdit madrabazlarına
önder” olması tuhaf! Cam fanu-
sun içinde “Ülkem için çalışmak
istiyorum” diyenin çapulcuları,
ülkesine itaat edene itaat etmek
yerine, doğrudan bu ülkeye itaat
etseler ya!..
Bu arada Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, 2000
yılındaki açlık grevlerini bitir-
me amacıyla gerçekleştirilen
Hayata Dönüş Operasonu”
davasında Türkiye’yi haksız
bularak tazminat ödemesine
hükmetti.
Bir büyüğün, şu anki Ergene-
kon duruşmaları kapsamında
tutuklu yargılanan eski bir
Adalet Bakanı hakkında 90’lar-
da söylemiş olduğu “Onun
Adalet Bakanı olduğu ülkede
cezaevine tankla girilir” sözünü
hatırlıyorum şimdi. Bu açlık
grevi olayı/safsatası/şantajı/her
nesiyse, kimin aklından çıkıyor
ve neye hizmet ediyorsa farkın-
dayız.
Açlık grevleri
bitti
28
Şubat Raporu
tamamlandı
TBMM
DarbeveMuhtıraları AraştırmaKomisyonu
bünyesindeki 28ŞubatAltKomisyonuhazırladığı
raporuaçıkladı.