Page 10 - HABER AJANDA ARALIK 2012 SAYI 73

8
aralık
2012
DarbeKomisyonu’ndan
öneriler
TBMM
Darbe veMuhtıraları Araştırma
Komisyonu’nunalt komisyon raporlarında,
olası darbelerinönlenmesineyönelik bazı
öneriler sıralandı.
Türkiye’de her 10 yılda bir
gerçekleştirilen darbelerin, milli
iradeyi yok ederek demokra-
sinin kesintiye uğramasına yol
açtığı” ve “Türkiye’nin hukuk
devleti yerine bir kanun devleti
haline getirildiği” belirtildi.
27
Mayıs, 12Mart ve 12 Eylül
Türkiye
Ajanda
alt komisyonlarının raporda ek
olarak yer alan önerilerinden
bazıları ise şöyle: MİT tamamen
sivilleşmeli ve dış istihbarat
yanında, iç istihbarat konusunda
da “koordinasyon birimi olması
sağlanmalı”. Jandarma ve askeri
istihbarat birimlerinin iç istihba-
rat, fişleme ve benzeri işlevlere
girmesi önlenmeli.
Genelkurmay Başkanlığı, de-
mokratik bir rejimde bulunması
gereken konum itibariyleMilli
Savunma Bakanlığı’na bağlan-
malı. Silahlı Kuvvetler -askerliğe
vemilli güvenliğe ilişkin yönleri
haricinde- siyasi, yargısal ve
medyanın yapabileceği bir
denetime açık hale getirilmeli.
Sivil hayatamüdahale edebilen
jandarma sistemi kaldırılarak
görevleri polise devredilmeli.
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi
büyük şehirlerde tümdarbeleri
anlatan “darbemüzeleri” açıl-
malı.
Daha önceMeclis Alt
Komisyonu’nun belirlediği ve
TBMMBaşkanlığı’na gönderdiği
3
aday isimarasından, en niha-
yet 4. turda “en fazla oyu alma”
kriteriyle seçilen eski bir Yargı-
tay üyesi olanMehmet Nihat
Ömeroğlu seçildi. Mehmet Nihat
Ömeroğlu, bu durumda Kamu
Baş Denetçisi oldu. Denetçi
kurulun üyeleri ise “kamu de-
netçisi” sıfatını aldılar. O isimler
iseMehmet Elkatmış, Zekeriya
Aslan, Abdullah CengizMakas,
Serpil Çakın veMuhittinMıhçak.
Kamu denetçileri görevlerine
Meclis ve Komisyon’daki yemin-
leriyle başladılar. Her ne kadar
yemin törenleri sıkıntılı geçse de
ülkemize hayırlı olur inşallah…
Vatandaşın
dilekçesine
usulayarı
BAŞBAKANLIK,
resmî
yazışmalarla ilgili yönetmelik
taslağında değişikliğe giderek,
vatandaşı devlet karşısında aciz
gösteren dilekçe söylemlerinde
kullanılan “Arz/Rica ederim” söy-
lemlerini dilekçelerden kaldırdı.
Vatandaş, kendi dilekçesinde
kullandığı “Arz ederim” ifadesini
dilerse kullanmayabilecek ve
devlet merci olan taraf da “Rica
ederim” yerine “Saygılarımla”
veya “İyi dileklerimle” ifadesini
kullanacak. Bu düzenleme
vatandaş için sunulduğundan,
devlet kurumları vemakamları
arasındaki hiyerarşik yazışma
devamedecek. Darısı, azarcı
memurun başına!..
DenizFeneri
savcılarına
beraat
GÖREVİ
kötüye kullanma”
ve “resmî belgede sahtecilik yap-
maktan” haklarında Yargıtay 11.
Ceza Dairesi’nde açılan davada
yargılanan, Deniz Feneri e.V bağ-
lantılı soruşturmayı yürütürken
görevden alınan Cumhuriyet
Savcıları Nadi Türkaslan, Abdul-
vahap Yaren veMehmet Tamöz
beraat ettiler. CezaMuhakemesi
Kanunu’nun 223/2. maddesi (c)
bendine uyarıca “yasal unsurlar
oluşmaması” sebebiyle beraat
kararının alındığı açıklandı.
Davayı, Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu liderliğindeki
CHP Heyeti de izledi. Duruşma
sonrasında Kılıçdaroğlu “Artık
Türkiye’de adalete kuşkuyla
bakmayalım, bakmamalıyız.
Adaletin tecelli ettiği bir devletin
güçlü olabileceğine hepimiz
inanıyoruz” beyanında bulundu.
Her şey bir yana, bu açıklama bir
yana işte!..
TÜRKİYE’DE
daha
önceki yıllardadakonu-
şulanombudsmanlık
konusu, 2012 itibariyle
somut kimliğinekavuştu.
İlkKamuDenetçisi
Ömeroğlu